Chung cư Vinhomes metropolis liễu giai, bán chung cư vinhomes liễu giai